Privacybeleid

1. BEHEERD
Officiële naam van het bedrijf: Particle Technics BVBA
Hoofdkantoor: Stationsstraat 24, 9810 Nazareth, België

2. GEBRUIK, REIKWIJDTE EN DOEL VAN HET BEWAREN EN VERWERKEN
Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt met het oog op het onderhouden van klantcontact, het verzenden van kennisgevingen en nieuws via e-mail, verkooppromotie, klantprofilering met het doel van op maat gemaakte inhoud en producten aan klanten in e-mail en op websites. Bij verzonden e-mails registreren we de vertoningen op de pagina’s van de gebruikers van ontvangen berichten en klikken op de links in de ontvangen berichten. Voor een betere en meer gerichte aanbieding en aanpassing van verdere berichten, worden de geregistreerde gegevens automatisch verwerkt, geanalyseerd, geprofileerd en geëvalueerd. Op basis van de geregistreerde gegevens en gemaakte profielen, voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit.
Met het oog op het informeren met e-mail houden we:
– e-mailadres,
– de naam van de organisatie,
– naam,
– achternaam,
– geslacht.

Wij verzamelen persoonlijke informatie met uitdrukkelijke toestemming en met toestemming van individuen. Wij geven toestemming met hun inhoud en de inhoud van het formulier waarmee ze zijn verkregen.
Onze persoonlijke informatie wordt gebruikt door onze volgende secties:
– Verkoop,
– Marketing,
– Klantenondersteuning,
– Management.

3. AMOUNT
We slaan persoonlijke gegevens op het grondgebied van de Republiek Slovenië op en plaatsen deze niet in andere landen.

4. PERIODE VAN HET BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
We bewaren de persoonlijke gegevens van de persoon totdat de toestemming voor de opslag en verwerking van individuele gegevens is ingetrokken. Na het annuleren van de toestemming van het individu worden zijn persoonlijke gegevens onmiddellijk en effectief verwijderd.
Als de hierboven beschreven doeleinden, waarvoor we persoonlijke gegevens opslaan en verwerken, niet langer bestaan in ons bedrijf, worden de databases waarvan het doel niet langer onmiddellijk en efficiënt en permanent wordt verwijderd.
We slaan 12 maanden na verzending van het bericht informatie op over de ontvangen berichten en klikken op de links in de ontvangen berichten.

5. RECHTEN VAN DE PARTICULIER
Ieder individu kan op elk moment informatie vragen
– inzage,
– correctie,
– volledige verwijdering,
– overdracht naar een andere aanbieder van gerelateerde diensten,
– onderbreking van verwerking; intrekking van de toestemming voor verwerking en opslag, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die, op basis van toestemming of toestemming, werd toegestaan tot de annulering ervan.

In het geval dat we persoonsgegevens in ons bedrijf verder willen verwerken voor het doel dat niet het doel is waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld, zullen we individuen informatie verstrekken over dit andere doel en alle verdere relevante informatie, zoals de gegeven informatie. in dit document.

Eenieder kan, in het geval hij meent dat hij op enigerlei wijze zijn rechten heeft geschonden van de bescherming van zijn persoonsgegevens, telkens wanneer hij een klacht indient bij de toezichthoudende instantie – de Information Commissioner in België.

We zullen alles doen wat in onze macht ligt om individuen te helpen hun rechten uit te oefenen.